Публічна оферта

Платформа «Ментори в тилу», що надалі іменується Компанія, яка належним чином зареєстровано відповідно до законодавства України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір користування Вебсайтом на зазначених нижче умовах:
1. Терміногогія та скорочення1.1. Термінологія, що вживається в цьому Договорі, означає таке:1.1.1. Авторизація — процес аналізу програмною частиною Вебсайту, введених Користувачем або Організатором Аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до Особової сторінки та Сервісів Вебсайту;1.1.2. Акцепт — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій щодо реєстрації на Вебсайті;1.1.3. Аутентифікаційні дані — унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до Особової сторінки. До аутентифікаційних даних належать логін Користувача, пароль, адреси електронної пошти;1.1.4. Вебсайт — сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет у доменній зоні https://mentory.v-tylu.com/ разом з інформаційними ресурсами у певній текстовій, графічній або звуковій формах, що перебувають у розпорядженні Компанії та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;1.1.5. Доступ до заходу — електронний лист, сформований компанією, зокрема, але не виключно, за вказівкою Організатора, що містить реквізити доступу до конкретного Заходу (URL, код доступу), що надає Користувачеві право брати участь у вибраному ним Заході. Доступ до Заходу можливий також через використання Особової сторінки Користувача;1.1.6. Інтернет-сторінка (HTML-сторінка) — сторінка Сайту, сукупність інтегрованих програмно-апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, призначені для публікації даних у мережі Інтернет, як складова частина Вебсайту;1.1.7. Законодавство — означає положення чинного законодавства України, що застосовуються до цього Договору;1.1.8. Захід — тематичні менторські сесії, тренінги, семінари, конференції, майстер-класи у форматі онлайн-консультації або вебінару та інші дистанційні заходи, які організовує Організатор за допомогою сервісів Вебсайту;1.1.9. Заявка — волевиявлення користувача брати участь у конкретному Заході, оформлене за допомогою Вебсайту в порядку, встановленому Офертою;1.1.10. Контент Вебсайту — результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації, зокрема: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови, комп'ютерні програми, програми для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відеокурси, інфографіка, фонограми), зображення, товарні знаки та знаки обслуговування, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети та інші об'єкти, що розміщуються на Вебсайті;1.1.11. Контент Заходу — вся інформація, яка складає зміст сеансу окремого Заходу, зокрема лайф-стріми, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Вебсайту;1.1.12. Користувач — особа, яка Акцептувала Оферту, що міститься в цьому договорі публічної оферти, та отримує доступ до інформації, розміщеної на Вебсайті. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень та за наслідки такого використання;1.1.13. Несанкціонований доступ — використання Аутентифікаційних даних користувача третьою особою;1.1.14. Обліковий запис — Аутентифікаційні дані та особисті дані користувача, що зберігаються на серверах вебсайту;1.1.15. Організатор — фізична особа, фізична особа — підприємець або юридична особа, яка є агентом та/або ліцензіатом Компанії та здійснює діяльність із залучення користувачів до участі у Заході, зокрема з правом приймати платежі за участь у заході;1.1.16. Особиста сторінка— вебсторінка, створена за допомогою програмних можливостей вебсайту в результаті отримання Користувачем облікового запису, що містить особисті дані;1.1.17. Особисті дані — достовірна, повна й актуальна інформація, яка дозволяє Компанії провести процедуру авторизації Користувача, що добровільно та безоплатно розміщується Користувачем на Особовій сторінці. Ця інформація надається користувачем під час процедури реєстрації на Вебсайті, може містити ім'я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Вебсайті; порядок зберігання даних передбачений Політикою конфіденційності та обробки персональних даних;1.1.18. Оферта — це договір публічної оферти, який укладається між Компанією та Користувачем шляхом приєднання користувача до запропонованого компанією договору в цілому та містить умови використання Вебсайту;1.1.19. Платіжна система — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними під час здійснення переказу коштів від Користувачів на рахунок Компанії/Організатора за Заходи, доступні для придбання на Вебсайті.1.1.20. Реєстрація користувача — встановлена ​​Компанією процедура та результат внесення до бази зареєстрованих Користувачів їх особистих даних та/або іншої інформації про користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувачеві пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Аутентифікаційні й Особисті дані, на підставі яких Компанія надає Користувачеві доступ до Особової сторінки Користувача на Вебсайті та згодом доступ до конкретних Заходів. За результатами реєстрації створюється Обліковий запис Користувача на Вебсайті та Користувачеві виділяється унікальний номер (ідентифікатор) Особової сторінки;1.1.21. Ментор — фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є автором Заходу та особою, відповідальною за проведення Заходу;1.1.22. Сервіси Сайту — функціональні можливості Вебсайту, призначені для використання відвідувачами.1.2. Назви заголовків/розділів у цьому Договорі наведені виключно для зручності та не впливають на тлумачення цього Договору.
2. Предмет договору2.1. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) та містить усі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Вебсайту.2.2. Компанія в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві можливість використання Вебсайту, а Користувач зобов'язується використовувати Вебсайт відповідно до умов цієї Оферти.2.3. Вебсайт компанії є майданчиком для розміщення заходів. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі у конкретному Заході, Компанія не є особою, яка відповідає за проведення Заходів. Усі зобов'язання щодо проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем та Ментором і/або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі у конкретному Заході, Компанія не несе відповідальності за дійсність і можливість виконання зазначених зобов'язань. Відповідальність за дійсність і можливість виконання зобов'язань щодо проведення Заходів, а також за Контент Заходів несе Ментор одноосібно.2.4. Факт реєстрації користувача на Вебсайті є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти. 2.5 Факт отримання коштів ментора є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти. 2.6. Розклад, кількість і тривалість заходів, опублікованих на вебсайті, а також вартість заходів та інші істотні обставини щодо проведення заходів можуть публікуватися на вебсайті в режимі реального часу.2.7. На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Ментором, Компанія у взаємовідносинах з Користувачами діє від власного імені, але за дорученням Ментора, надаючи технічне супроводження у реалізації Користувачам Доступу до Заходів.2.8. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Вебсайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.
3. Реєстрація користувача на вебсайті3.1. Надання Користувачеві Послуги можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Вебсайті (створенні Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного облікового запису). Обліковий запис (реєстраційний обліковий запис) повинен містити логін користувача (нікейм) і пароль.3.2. Реєстрація користувача на Вебсайті є безкоштовною та добровільною.3.3. Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Вебсайті. Реєстрація Користувача на Вебсайті означає повне та безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати нікнейм або справжнє ім'я, актуальну адресу електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану адресу електронної пошти Компанією буде надіслано електронного листа, що містить посилання, перейшовши за яким Користувач підтвердить реєстрацію. Ці дії є обов'язковими для реєстрації. Також Компанія може передбачити технічну можливість реєстрації Користувача за допомогою його актуального облікового запису (профілю) в одній із соціальних мереж, у порядку, зазначеному на Вебсайті під час проходження процедури реєстрації.3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Вебсайті Компанія приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Вказані Користувачем логін (ім'я, нікнейм) і пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до Особистої сторінки останнього на Вебсайті.3.6. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіну та пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які цього випливають.3.7. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності свого пароля. За виявлення Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується у найкоротший термін повідомити Компанію про цю обставину.3.8. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської картки. У разі появи таких запитів (на Вебсайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Вебсайту та повідомити про це Компанію.3.9. Компанія ніколи не надсилає Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або іншим чином повідомити Компанію або Організатору вказаний Користувачем під час реєстрації пароль. Пароль зберігається на вебсайті у зашифрованому вигляді.3.10. У разі втрати Користувачем Аутентифікаційних даних для доступу на Вебсайт, або за необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації, повторне повідомлення Користувачеві втрачених даних і/або зміна нікнейму або адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням Вебсайту, а також Компанію за письмовим запитом Користувача із зазначенням у такому запиті прізвища, імені та по батькові Користувача, нікнейму і/або ідентифікаційного номера Користувача, також із наданням на запит Компанії копії платіжного документа, що свідчить про оплату Користувача доручення, квитанції тощо. Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем під час реєстрації або в запиті Користувача, водночас Компанія зробить усе можливе, щоб надати Користувачеві доступ до його Особистих даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.
4. Права та обов'язки користувача4.1. Права користувача:4.1.1. Користувач має право використовувати Вебсайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Вебсайті інформації про Захід, а також шляхом отримання можливості брати участь у Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Компанією та/або Організатором і отримавши Доступ до Заходу.4.1.2. Користувач має право використовувати Вебсайт іншим способом, передбаченим Компанією.4.1.3. Користувач має право відмовитись від участі в Заходах після оформлення й оплати Заявки лише у разі обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, у строк не пізніше початку такого заняття. У цьому випадку, повернення сплачених Користувачем коштів здійснюється Компанією/Організатором.4.1.4. Користувач — фізична особа— користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства, що регулює такі відносини.4.2. Обов'язки Користувача:4.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі створення облікового запису (реєстрації) на вебсайті.4.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, які стали доступні на Вебсайті, за винятком їх особистого використання.4.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані власне обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Вебсайту, входити на Вебсайт під своїм обліковим записом одночасно лише з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета тощо). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Вебсайту і/або до окремих сервісів Вебсайту через причини, що не залежать від Компанії.4.2.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору під час кожного відвідуванні Вебсайту до початку користування сервісами Вебсайту.4.2.5. У разі виникнення питань щодо способів та умов оплати за участь у Заході Користувач зобов'язується попередньо, до подання Заявки, ознайомитись з такими способами та умовами оплати за допомогою комунікацій із співробітниками Компанії/Організатора.4.2.6. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення заходів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Компанією/Організатором/Ментором до оформлення Заявки. У випадку якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, зокрема порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а за неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.4.2.7. Користувач зобов'язується сплатити у повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі у Заході. Після такої оплати Користувач має право брати участь у Заходах або скористатися іншою послугою, що надається Ментором.4.2.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, що вносяться до нього Компанією, Користувач зобов'язаний відмовитись від використання Вебсайту, проінформувавши про це Компанію.4.3. Користувач при використанні Вебсайту не має права:4.3.1. Розміщувати на Вебсайті та/або направляти кудись через/за допомогою Вебсайту (завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:(I) що порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права чи права зарубіжних країн; які містять загрози, наклеп або образу; які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які мають непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру, насильства як за участю неповнолітніх, так і без; що містять сцени жорстокого поводження з тваринами; що містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю та (або) здоров'ю, зокремадо заподіяння шкоди своєму здоров'ю;(II) порушують так чи інакше честь і гідність та ділову репутацію, права й охоронювані законом інтереси інших осіб, зокрема права неповнолітніх;(III) сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, що містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, які пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;(IV) містять екстремістські матеріали, які пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або посібники щодо скоєння злочинних дій;(V) що містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;(VI) що містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, зокрема «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;(VII) які мають шахрайський характер;(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну заподіяти шкоду здоров'ю та/або розвитку дітей;(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або якимось чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або їх здійснення не допускаються.4.3.2. Розміщувати на Вебсайті та надсилати через/за допомогою Вебсайту матеріали, що є рекламою будь-яких товарів чи послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.4.3.3. Завантажувати, надсилати або іншим чином використовувати Вебсайт, будь-який матеріал, що підлягає охороні відповідно до Закону про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. У цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення на Вебсайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб, покладається на Користувача.4.3.4. Зареєструватися від імені або замість будь-якої іншої особи.4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача.4.3.6. Спотворювати інформацію про себе.4.3.7. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, взламу, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.4.3.8. Здійснювати незаконний збір і обробку особистих даних інших людей.4.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка, за даними Компанії, є небажаною, не відповідає цілям Вебсайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин небажана для розміщення на Вебсайті.4.3.10. Використовувати роботів, програми-павуки, програми-скрапери та інші автоматизовані засоби для доступу до Вебсайту без письмового дозволу Компанії.4.3.11. Здійснювати дії, які несуть чи можуть нести надмірне чи непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Вебсайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.4.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, розповсюджувати або публічно відтворювати будьякий контент Вебсайту, програмний код, який є частиною Вебсайту або послуг, які пропонуються на Вебсайті, без попередньої письмової згоди Компанії та відповідної третьої сторони.4.3.13. Втручатися (намагатися втрутитися) у роботу Вебсайту або виконувати будь-які дії на Вебсайті засобами, що не передбачені цим Договором.4.3.14. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Вебсайту або будь-якої частини Вебсайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Вебсайту або матеріалу , що міститься в ньому.4.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання надіслати це повідомлення іншим Користувачам та/або іншу небажану інформацію.4.3.16. Намагатися втрутитися, або поставити під загрозу цілісність Вебсайту або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер із сервера, який обслуговує Вебсайт.4.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Вебсайт або через нього.4.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, включаючи ім'я облікового запису, використовуючи технології або засоби, які відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Вебсайті.4.3.19. Формувати (виражати) попит або пропозицію та досягати згоди про виконання робіт, в результаті яких або в процесі яких буде використовуватися зміст, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, що ображає мораль, демонструє (або пропагує) насильство та жорстокість, що порушує права на інтелектуальну власність , що пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальними, релігійними, соціальними ознаками, що містять образу на адресу будь-яких осіб або організацій, що містять елементи (або пропагують) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (або пропагандою) послуг сексуального характеру зокрема під виглядом інших послуг), роз'яснює процедуру створення, виготовлення, розповсюдження, іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи інших видів зброї.4.3.20. Порушувати права третіх осіб.4.3.21. Видавати себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на це прав, включаючи співробітників Компанії, власника Вебсайту та використовувати інші форми та методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших Користувачів або Компанію.4.3.22. Інакше порушуватиме норми чинного Законодавства.4.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Вебсайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка здійснюється ним на свій страх та ризик.4.4. Незалежно та на додаток до інших положень цього Договору, під час використання Вебсайту, до повної та виняткової відповідальності Користувача належать:4.4.1. Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Заходу, який він створює, розміщує, завантажує, або іншим чином передає (розповсюджує) третім особам через Вебсайт, так само як і за отримання Контенту Заходу та будь-яку взаємодію з іншими користувачами через Вебсайт, включаючи відповідальність за всі претензії, які пред'являються і можуть бути пред'явлені щодо переданого та/або прийнятого Користувачем Контенту Заходу, за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, а також у зв'язку з розповсюдженням неправдивої інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, що дискредитує інших осіб тощо, а також за всі наслідки даних дій (включаючи будь-які збитки, які може зазнати Компанія).4.4.2. Відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, які виникли у зв'язку або в результаті використання Вебсайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, що беруть участь у приватній та/або комерційній та/або некомерційній діяльності Користувача через Вебсайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки та витрати, завдані внаслідок взаємодії Користувача з третіми особами у зв'язку з використанням Вебсайту.4.4.3. Користувач несе відповідальність за провадження з використанням Вебсайту діяльності, забороненої або такої, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка потребує спеціального дозволу (ліцензії) для провадження такої діяльності, без отримання такого дозволу (ліцензії).
5. Права й обов'язки компанії5.1. Компанія має право:5.1.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Вебсайту, припиняти роботу Вебсайту за виявлення значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки та запобігання несанкціонованому доступу до Вебсайту.5.1.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству.5.1.3. Консультувати Користувача під час оформлення/підтвердження/оплати вартості участі у Заході, зокрема самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем під час реєстрації на Вебсайті.5.1.4. У будь-який час змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Вебсайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття/внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін і/або доповнень. Продовження використання Вебсайту Користувачем після внесення Компанією змін і/або доповнень до Оферти означає безумовне та повне прийняття та згоду Користувача з такими змінами та доповненнями.5.1.5. Переуступати чи передавати іншим способом свої права та обов'язки, що випливають із його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.5.1.6. У випадку порушення Користувачем умов цієї Оферти, Компанія має право блокувати обліковий запис Користувача або іншим чином обмежити доступ до Вебсайту з електронною поштою або за допомогою Особової сторінки або без такого повідомлення.5.2. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки та факт здійснення успішної оплати вартості участі в Заході. Фактом, що Користувач проінформований, є факт надсилання електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації на Вебсайті, що містить відповідну підтверджуючу інформацію.5.3. Компанія не зобов'язана проводити оновлення та/або покращення та/або вдосконалення та/або будь-яку іншу зміну роботи Вебсайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінювати або припиняти роботу Вебсайту, щоб визначити можливості й обмеження використання Вебсайту, а також вводити та змінювати порядок використання Вебсайту.5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання й обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору, Політики конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.5.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Вебсайту у загальнодоступній формі.
6. Умови надання доступу до заходів6.1. Користувач отримує доступ до сервісів Вебсайту та Заходів за наявності технічної можливості скористатися цим доступом.6.2. Компанія має право змінити вебдодаток, який забезпечує обмін даними (вебінтерфейс Заходу) та програмне забезпечення Заходу, а також змінювати вимоги технічного та програмного забезпечення, які має використовувати Користувач для отримання послуг. За всіх та будь-яких із зазначених змін цей Договір діятиме щодо таких змін за винятком випадків, коли Компанією прямо повідомлено про інше.6.3. Інформація про конкретні Заходи та/або функціональний склад конкретних Заходів, інформація про умови надання доступу до Заходів та/або про безкоштовний характер проведення Заходів, специфікацію вимог і/або рекомендації з технічного забезпечення для доступу до Заходів, інші відомості чи вимоги, які мають/можуть бути повідомлені Користувачеві відповідно до цього Договору або вимог Законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначена інформація:6.3.1. опубліковані на Вебсайті компанії;6.3.2. доведена до відома Користувача під час укладання Договору у тексті Договору;6.3.3. доведена до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, надісланих на електронну пошту Користувача, вказану ним під час реєстрації;6.3.4. надрукована у рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;6.3.5. доведена до відома Користувача під час його звернення за контактними адресами та телефонами Компанії;6.3.6. доведена до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, зокрема через засоби інформації (рекламу).6.4. Доступ користувача до участі у Заході, інформація про який розміщена на Вебсайті, надається за умови 100% передоплати вартості участі в такому Заході, у порядку та у спосіб, зазначених у цьому Договорі, на Вебсайті або повідомленому Користувачеві іншим чином.6.5. Участь у Заході підтверджується оформленням заявки, яка полягає у виконанні кінцевої послідовності дій:(I) натиснення (клік) на інформаційне вікно вибраного Заходу,(II) переходом на сторінку зазначеного Заходу на Вебсайті,(III) натисканням кнопки «Придбати сесію» та(IV) внесенням оплати за участь одним із способів, визначених Компанією/Організатором окремого Заходу.Оплата проводиться протягом 30 (тридцяти) днів із моменту подання Заявки, але в будь-якому випадку не пізніше за початок Заходу.6.6. Доступ до Заходу надається Користувачеві шляхом надсилання відповідного електронного листа на адресу електронної пошти Користувача, вказану ним під час реєстрації на Вебсайті. Також інформація про запланований і проведений Захід відображається на Особовій сторінці Користувача у розділі «Транзакції». Вхід на Особисту сторінку здійснюється Користувачем шляхом введення адреси електронної пошти (або логіна Користувача) та пароля та натисканням кнопки «Увійти».6.7. Оформлення Заявки за допомогою Вебсайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з'єднання та обліку вартості (білінгу) у складі Вебсайту. Будь-які дії Користувача з підписки/відмови від Заявки мають рівнозначну юридичну силу, якщо сторони уклали відповідну угоду у письмовій формі.6.8. Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Користувачем дій будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, які забезпечують роботу Вебсайту Компанії, незалежно від способу та/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.6.9. Часом здійснення будь-яких дій (угод) у рамках цього Договору є український час, визначений на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Вебсайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між Сторонами.6.10. У випадку, якщо після завершення процедури оплати вартості участі у Заході, але в будь-якому випадку не пізніше дня початку Заходу Користувач з тієї чи іншої причини не отримав Доступу до Заходу, йому необхідно звернутися до служби підтримки Компанії за контактною електронною поштою, номером телефону Компанії або іншими даними, вказаними на Вебсайті.6.11. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача у Заході, при цьому Компанія/Організатор/Лектор не зобов'язаний повертати внесену плату в разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є публікація Користувачем у коментарях або іншим чином під час Заходу інформації, забороненої п.4.3.1 цього Договору, зокрема розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших учасників Заходу або Ментора, публікація інформації про тематику Заходу чи публікація рекламної інформації.6.12. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході у разі встановлення факту передачі реквізитів для участі у Заході третім особам, зокрема шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL) для участі Користувача в даному Заході, розповсюдження Користувачем інформації отриманих ним у зв'язку з участю у Заході. Використання інформації та матеріалів допускається лише в особистих цілях і для особистого використання Користувача. Доступ Користувача до участі у Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача за кожним індивідуальним посиланням.6.13. Можливість скасування/перенесення Заходи встановлюється відповідним Ментором самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та/або неналежне виконання Ментором своїх зобов'язань.6.14. У разі скасування Заходу з вини Ментора, а також, якщо Користувач відмовився від участі у Заході через перенесення Ментором цього Заходу, Ментор зобов'язаний відшкодувати повну вартість сплачених ним коштів за участь у такому Заході.6.15. Користувачеві, який бажає відмовитися від участі в Заході з причин, що не залежать від Компанії/Організатора/Ментора цього Заходу, у разі якщо можливість такої відмови передбачена відповідним Ментором, відшкодовується вартість участі у Заході, оплаченого Користувачем, за вирахуванням витрат Компанії/Організатора/Ментора.6.16. Всі угоди укладаються між Ментором і Менті безпосередньо. Таким чином, компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.6.17. Вебсайт Компанії може містити посилання на інші ресурси Інтернету. Акцептуючи Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.
7. Ціна, порядок і форма розрахунків7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходів, розміщених у платному доступі на Вебсайті, здійснюються між Користувачем та Компанією/Організатором безпосередньо.7.2. Компанія залишає за собою право приймати кошти від Користувачів за використання окремого Контенту Вебсайту, право інтелектуальної власності або ліцензія на який належить Компанії, а також за заходи, що організовуються безпосередньо Компанією.7.3. Ціни вартості участі в Заході вказуються на Вебсайті для кожного Заходу окремо в момент відкриття збору Заявок на участь у конкретному Заході або повідомляються Користувачеві шляхом надсилання електронного повідомлення.7.4. Користувач перераховує кошти Компанії/Організатору Заходу в розмірі вартості участі у Заході, у порядку 100% передоплати.7.5. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату у валюті відповідно до виставленого Компанією/Організатором рахунку. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувачем банком або банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.7.6. Спосіб оплати визначається Компанією/Організатором та доводиться до відома Користувача шляхом надсилання електронного повідомлення або іншим обраним Організатором способом.7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і доступний на ВебСайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Вебсайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються.7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів способів оплати. Компанія має право в будь-який час та на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Вебсайті без зобов'язання будь-яких повідомлень та внесення змін до цього Договіру.7.9. За вибраного методу оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім'я власника платіжної картки та дає згоду Компанії / Організатору / Платіжній Системі на обробку своїх персональних та платіжних даних, з переказу коштів за обраний Захід.7.10. Вибравши та підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію / Організатора / Платіжну систему списати із зазначеної ним платіжної картки / банківського рахунку, через обраний метод оплати, повну вартість участі у Заході, вказану на Вебсайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої ​​конвертації та курсової різниці, що будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (i) оплати вартості участі у Заході, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, та (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю усвідомлює та погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.7.11. Компанія має право запитати у Користувача, а Користувач зобов'язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою вартості участі у Заході, з поверненням коштів у випадках, передбачених Законом, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.7.12. Під час створення/оформлення заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим списанням. Списання коштів із платіжної картки може відбуватися Компанією або Організатором. Користувач зобов'язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим та доступним у будь-який час Компанією або Організатором (наприклад, усі обмеження та ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку) .7.13. Днем оплати вважається день надходження коштів на банківський рахунок отримувача коштів.7.14. У випадку, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, кошти, отримані Компанією/Організатором від Користувача як оплата участі в такому Заході, підлягають поверненню Користувачеві протягом 30 днів з дати скасування Заходу або можуть бути зараховані в рахунок оплати. 
8. Персональні даніЗважаючи на те, що під час укладення цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача, з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (беручи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії розміщений на Сайті Компанії за адресою: https://v-tylu.com/mentory/privacy-policy, повністю усвідомлює свої права та обов'язки, що випливають із даної Політики та Законодавства, що надаються Компанією гарантії та відповідальність Компанії та Користувача, що випливають із даної Політики, та приймає умови цієї Політики.
9. Права інтелектуальної власності 9.1. Контент Вебсайту та Контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або використовується нею на підставі належно оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до Закону. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації з комерційною метою без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Вебсайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Компанії. Усі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.9.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Вебсайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Компанії та/або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходів регулюються умовами ліцензійного договору, надаються Користувачеві для прийняття умов під час завантаження такого програмного забезпечення. Якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходу не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення Заходу виключно для особистого некомерційного використання Користувача, водночас плата за використання такого програмного забезпечення Заходу включена у вартість участі у Заході. Усі права на програмне забезпечення Заходу, включаючи авторські та інші виключні права щодо такого програмного забезпечення, зберігаються за Компанією та/або виробником програмного забезпечення Заходу.
10. Відповідальність сторін10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків у жодному разі не може перевищувати вартість участі у Заході, що проводився з використанням Вебсайту. Компанія не несе відповідальності за непрямі або опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.10.2. Інформація, що розміщується на Вебсайті за конкретним Заходом, а також Контент Заходу, додається на Вебсайт Компанією. Компанія не несе відповідальності за достовірність, точність, повноту або якість будь-якої інформації, що публікується Ментором та/або третіми особами на Вебсайті. Компанія не підтримує та не підтверджує жодну інформацію, розміщену Ментором та/або третіми особами на Вебсайті. Користувач розуміє та погоджується, що, використовуючи Вебсайт, він може отримати інформацію, яка є суб'єктивною, оцінною та має спірний характер.10.3. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою
комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації,
продавати і купувати дозволені законодавством послуги (Заходи) в будь-який час, звідки завгодно і за
будь-якою ціною.
10.4. Компанія не несе відповідальності за недотримання Ментором умов проведення заходів, оскільки відповідальність за проведення заходів повністю несе Ментор.10.5. Компанія не проводить перевірку розміщеної Ментором інформації та не може гарантувати повну відсутність неточностей у ній, у зв'язку з чим, не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові та/або недостовірні дані про Захід, так само як і за заподіяну Користувачеві шкоду та/або збитки з -за наявності помилок чи неточностей в отриманій Користувачем інформації.10.6. У випадку, якщо Користувач із причин, що не залежать від Компанії, не використав своє право участі в Заходах, то зобов'язання Компанії вважаються належним чином виконаними в обумовленому обсязі та в строк, а оплачені Користувачем кошти не підлягають поверненню.
11. Форс-мажор11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна та невідворотна за цих умов обставина (непереборна сила), зокрема, але не виключно: воєнні дії, переворот або саботаж; стихійні лиха; загальнодержавні відключення електрики, інтернету чи телекомунікацій; державні обмеження. Водночас термін виконання зобов'язань за Договором відкладається пропорційно до часу, протягом якого діяли такі обставини.11.2. Якщо обставини, зазначені у п. 11.1. цього Договору триватимуть більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.
12. Порядок вирішення спорів12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, надсилає письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.12.2. Усі претензії (скарги) користувача до Компанії щодо використання Вебсайту повинні надсилатися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, зазначену в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковим подальшим надсиланням оригіналу претензії (скаргу) на поштову адресу Компанії, зазначену у цьому Договорі. Строк розгляду претензії (скарги) користувача Компанією становить 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після якої Компанією приймається одне з таких рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) та про відмову в її задоволенні; (ii) про повну або часткову згоду з претензією (скаргою) та про повне або часткове задоволення вимог Користувача.12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного Законодавства.
13. Порядок надсилання повідомлень13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами один одному таким чином:13.1.1. Від Компанії Користувачеві — шляхом надсилання на адресу електронної пошти, зазначену Користувачем під час реєстрації на Вебсайті або розміщення на Особовій сторінці користувача на Вебсайті, доступній лише Користувачеві, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору.13.1.2. Від Користувача до Компанії — шляхом направлення на адресу електронної пошти, зазначену в цій Оферті. Письмові звернення, надіслані Користувачем на адресу Компанії, мають бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.
14. Інші умови та застереження14.1. Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання/зміни Оферти Компанією.14.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що виражається в реєстрації користувача на Вебсайті, та діє до моменту його припинення однією зі Сторін.14.3. Цей Договір може бути розірваний у будь-який момент за згодою Сторін.14.4. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до сервісів Вебсайту в односторонньому порядку у будь-який момент та з будь-яких причин на свій розсуд, а також у разі порушення Користувачем будь-якої з умов, визначених цим Договором.14.5. У разі укладення цього Договору (акцепту даної Оферти) письмово, розірвання договору в односторонньому порядку однієї із Сторін провадиться шляхом надсилання відповідної письмової заяви іншою Стороною.14.6. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про решту заходів, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови, що така згода може бути відкликана Користувачем у будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення в адреса компанії.14.7. Усі питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного Законодавства.14.8. Компанія дозволяє створювати та публікувати освітні курси будь-якій особі у будь-якій точці світу. Модель Вебсайту не передбачає юридичної перевірки або контролю за заходами, і у Компанії немає повноважень визначати законність матеріалів Заходів. Компанія не здійснює редакційний контроль Заходів, доступних на Вебсайті, а отже, жодним чином не гарантує дійсність, актуальність, точність або достовірність Заходів. Якщо ви зареєструєтеся на Захід, ви покладаєтеся на інформацію, представлену Ментором, на власний ризик.Використовуючи Послуги, ви можете зіткнутися з матеріалами, які ви можете вважати образливими, непристойними або сумнівними. Компанія не несе відповідальності за приховування таких матеріалів від вас і не несе відповідальності за надання вам доступу або реєстрації на будь-який Захід у межах, допустимих відповідно до чинного законодавства. Це також стосується будь-яких заходів, що стосуються питань здоров'я, добробуту та фізичних вправ. Ви визнаєте ризики та небезпеки, пов'язані з характером заходів такого типу, і під час реєстрації на такі заходи ви добровільно приймаєте на себе такі ризики, зокрема ризик хвороби, травми, втрати працездатності або смерті. Ви приймаєте на себе всю відповідальність за ваші рішення, які ви прийняли до, під час та після вашої реєстрації на Захід.Якщо ви безпосередньо взаємодієте з Ментором, ви повинні бути обережними за передачі тієї чи іншої персональної інформації. Компанія не може контролювати дії Менторів щодо інформації, отриманої від інших користувачів на Вебсайті. Ви не повинні ділитися електронною поштою або іншою персональною інформацією про вас заради вашої власної безпеки.Компанія не наймає та не приймає на роботу Менторів, та Компанія не несе відповідальності за взаємодію між Менторами та Користувачами. Компанія не несе відповідальності за суперечки, претензії, травми або збитки будь-якого роду, які можуть виникнути внаслідок або через поведінку Менторів або Користувачів.Може статися так, що Вебсайт не буде працювати або у зв'язку з плановим обслуговуванням, або через будь-які проблеми на Вебсайті. Може статися так, що один з Менторів зробить заяви щодо Заходу, що проводяться ним, які вводять в оману. Може також статися, що Компанія зіткнеться з питаннями безпеки. Це лише приклади. Ви приймаєте і погоджуєтесь з тим, що ви не будете пред'являти регресивні вимоги щодо Компанії у всіх цих випадках, якщо щось піде не так. Висловлюючись юридичною, точнішою мовою, Послуги та матеріали надаються за умови "як є" та "як доступно". Компанія/Організатор не робить жодних заяв і не дає гарантій щодо придатності, надійності, доступності, своєчасності, безпеки, відсутності помилок або точності послуг або їх матеріалів, а також у явному вигляді відмовляється від будь-яких гарантій або умов (явних або можливих), зокрема можливих гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, правового титулу і непорушення прав інтелектуальної власності. Компанія /Організатор не дає жодних гарантій, що ви отримаєте конкретні результати від участі у Заході. Участь у Заході (зокрема будь-яких матеріалів) здійснюється виключно на ваш власний ризик.Компанія може вирішити припинити надання певних функцій Вебсайту в будь-який час і з будь-якої причини. Ні за яких обставин Компанія/Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки внаслідок такого припинення дії або відсутності доступу до таких функцій.
15. Відомості про Компанію«Ментори в тилу»Фізична адреса: вул. Городоцька, 207, офіс 400, м. Львів, Україна, 79000Адреса електронної пошти: moc.liamg%40ulytv.yrotnem